Tidning

Tidning

Cancerföreningen Gävleborg ger ut en tidning tre gånger per år.


Den distribueras till medlemmar, begravningsbyråer, församlingar runt om i länet samt vissa väntrum inom vårdsektorn.


Läs den gärna här i pdf-format.

Besöks/Postadress

Norra Kungsgatan 29

803 23 Gävle


Telefon:

026 - 66 08 40


E-post:  cfgl@cancerforeningen.se


PG 90 14 07 - 7

BG 901 - 4077


Swish nr

1239014077


IBAN

SE88 8000 0810 3499 3463 3901

BIC

SWEDSESS

1239014077