Verksamhet

Verksamhet

Cancerföreningen Gävleborg är en helt ideell förening vars syfte är att ge personligt stöd åt cancerdrabbade och deras anhöriga. Vi hjälper bland  annat till med information om olika cancersjukdomar, vård och rehabilitering. Vi söker och förmedlar kontakter i och utanför vården. Framför allt är vi medmänniskor i en situation som vi vet är mycket krävande för dem som drabbas.


Social trygghet och gemenskap är viktigt.


Vi i Cancerföreningen Gävleborg har idag tre aktiva samtalsgrupper som träffas en gång i månaden. Här träffar man, under ledning av våra stödpersoner, personer som befinner sig - eller har befunnit sig - i samma situation. Här diskuteras och ventileras tankar och funderingar - inte bara om sjukdomen utan om mycket annat också!


Föreningen har medlemsmöten en gång i månaden där vi varvar intressanta föreläsningar med underhållning.


Resor och utflykter arrangeras regelbundet för föreningens medlemmar.


En medlemstidning ges ut tre gånger per år.


Cancerföreningen Gävleborg kan efter särskild prövning även bevilja medlemmar ekonomiskt bidrag för rehabilitering.

Besöks/Postadress

Norra Kungsgatan 29

803 23 Gävle


Telefon:

026 - 66 08 40


E-post:  cfgl@cancerforeningen.se


PG 90 14 07 - 7

BG 901 - 4077


Swish nr

1239014077


IBAN

SE88 8000 0810 3499 3463 3901

BIC

SWEDSESS

1239014077