90-konton / Utlandsinbetalningar

90-konton och Utlandsinbetalningar

Du kan göra en inbetalning på något av våra konton


PG 90 14 07 - 7 eller BG 901 - 4077Vid betalning från utlandet Kontakta Din bank och betala in på:


IBAN:      SE88 8000 0810 3499 3463 3901

Bic:          SWEDSESS
Ange nedanstående information (det går även bra att e-posta informationen):  • Namnet på den person som avlidit.


  • Plats och datum för begravning.


  • Namn på bergavningsbyrå eller den närmaste anhörige som minnesbladet

ska skickas till.

   

  • Hälsningsfras, vers eller dikt.

     

  • Namn på den/de som hälsningen är från.

     

  • Namn och adress till den person som vi ska skicka inbetalningskortet till.Informationen behöver vi för att kunna skicka minnesbladet

                    Rätt ifyllt     Till rätt plats     I rätt tid

Besöks/Postadress

Norra Kungsgatan 29

803 23 Gävle


Telefon:

026 - 66 08 40


E-post:  cfgl@cancerforeningen.se


PG 90 14 07 - 7

BG 901 - 4077


Swish nr

1239014077


IBAN

SE88 8000 0810 3499 3463 3901

BIC

SWEDSESS

1239014077