Styrelse

Styrelse 2018

Ordförande

Tommy Edbom

070-225 88 18

Vice ordförande

Astrid Forslund


Kassör

Gunilla Svedlund


Sekreterare

Barbro Olshage


Ledamot

Gunilla Silver


Ersättare

Signhild Wikström


Ersättare

Ann-Kristin Norling


Föreningsrevisor

Jan Wikegård


Föreningsrevisorersättare

Laila Brodén


Godkänd revisor

Karin Bäckström


Valberedning

Vakant


Besöks/Postadress

Norra Kungsgatan 29

803 23 Gävle


Telefon:

026 - 66 08 40


E-post:  cfgl@cancerforeningen.se


PG 90 14 07 - 7

BG 901 - 4077


Swish nr

1239014077


IBAN

SE88 8000 0810 3499 3463 3901

BIC

SWEDSESS

1239014077