Föreningen

Styrelse 2019

Ordförande

Lars Johansson

Vice ordförande

Astrid Forslund


Kassör

Laila Brodén


Sekreterare

Barbro Olshage


Ledamot

Gunilla Silver


Ersättare

Signhild Vikström


Ersättare

Vakant


Föreningsrevisor

Jan Wikegård


Föreningsrevisorersättare

Vakant


Auktoriserad Revisor

Karin Bäckström


Valberedning

Vakant


Besöks/Postadress

Norra Kungsgatan 29

803 23 Gävle


Telefon:

026 - 66 08 40


E-post:  cfgl@cancerforeningen.se


PG 90 14 07 - 7

BG 901 - 4077


Swish nr

1239014077


IBAN

SE88 8000 0810 3499 3463 3901

BIC

SWEDSESS

1239014077