Tidning

Besöks/Postadress

Norra Kungsgatan 29

803 23 Gävle


Telefon:

026 - 66 08 40


E-post:  cfgl@cancerforeningen.se


PG 90 14 07 - 7

BG 901 - 4077


Swish nr

1239014077


IBAN

SE88 8000 0810 3499 3463 3901

BIC

SWEDSESS

Tidning

Cancerföreningen Gävleborg ger ut en tidning tre gånger per år.


Den distribueras till medlemmar, begravningsbyråer, församlingar runt om i länet samt vissa väntrum inom vårdsektorn.


Läs den gärna här i pdf-format.

1239014077