Rehabiliteringsbidrag

Besöks/Postadress

Norra Kungsgatan 29

803 23 Gävle


Telefon:

026 - 66 08 40


E-post:  cfgl@cancerforeningen.se


PG 90 14 07 - 7

BG 901 - 4077


Swish nr

1239014077


IBAN

SE88 8000 0810 3499 3463 3901

BIC

SWEDSESS

Rehabiliteringsbidrag

Föreningen bistår medlemmar med ekonomiskt bidrag för rehabilitering.

Du bör ha varit medlem en tid innan ansökan görs.


Bidrag kan utgå med högst 10 000 kr och det är styrelsen som beslutar om bidraget beviljas eller inte.


Rehabordnaren fakturerar föreningen det beviljade beloppet eftersom föreningen ej med bidrar med kontanter.


Ansökningsblanketten finns att hämta på kansliet. Vi kan även skicka hem den till Dig.


Skicka in/lämna din ansökan på kansliet med läkarintyg och kopia på inkomstdeklaration.


Ansökan behandlas på nästkommande styrelsemöte, därefter få du ett skrifligt besked.


Efter rehabiliteringsvistelsen ska en skriftlig rapport om vistelsen lämnas in till styrelsen.


Föreningen rekommenderar Masesgården i Leksand, Mellanfjärdens Pensionat i Hudiksvall och Furuhöjdens Rehabiliteringshem i Täby.

1239014077