90-konton / Utlandsinbetalningar

90-konton och Utlandsinbetalningar

Du kan göra en inbetalning på något av våra konton

 

PG 90 14 07 - 7 eller BG 901 - 4077

 

 

Vid betalning från utlandet Kontakta Din bank och betala in på:

 

IBAN: SE88 8000 0810 3499 3463 3901

Bic: SWEDSESS

 

 

 

Ange nedanstående information (det går även bra att e-posta informationen):

 

 

  • Namnet på den person som avlidit.

 

  • Plats och datum för begravning.

 

  • Namn på bergavningsbyrå eller den närmaste anhörige som minnesbladet

ska skickas till.

  • Hälsningsfras, vers eller dikt.

  • Namn på den/de som hälsningen är från.

  • Namn och adress till den person som vi ska skicka inbetalningskortet till.

 

 

Informationen behöver vi för att kunna skicka minnesbladet

Rätt ifyllt Till rätt plats I rätt tid

1239014077

Besöks/Postadress

Norra Kungsgatan 29

803 23 Gävle

 

Telefon:

026 - 66 08 40

 

E-post: cfgl@cancerforeningen.se

 

PG 90 14 07 - 7

BG 901 - 4077

 

Swish nr

1239014077

 

IBAN

SE88 8000 0810 3499 3463 3901

BIC

SWEDSESS